Forex-YouCan_BanCoThe

GBPAUD

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cùng mình phân tích cặp GBPAUD nhé!

- H4 xu hướng chính vẫn đang là xu hướng tăng, giá đã hồi về Vùng mua chính - cũng là vùng tranh chấp giá phá lên để tạo cấu trúc tăng trước đó.
- H1 giá hiện tại đang tranh chấp tại vùng mua chính của H4

Nhận định: vì xu hướng chính vẫn đang tăng nên mình kỳ vọng giá sẽ phá tranh chấp đi lên. Để an toàn sau khi giá phá lên mình sẽ chờ hồi về rồi sẽ đặt lệnh buy hoặc có thể đặt buy limit.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhật ngay để các bạn nắm được nhé!

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và chỉ nên vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!
Bình luận:
Giá đã không phá lên như kỳ vọng của mình. chúng ta sẽ cơ hội khác nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.