ptsonpt

mua GBPAUD

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- hỗ trợ : mốc chikou mới nhất, cũng là mốc bật tăng cũ
- bắt đầu từ nến pin bar dài, kết thúc con sóng giảm :
. giá đi lên cb 65 hồi về 26
- sau khi hồi về 26, giá lên 129 hồi lại 65,
- sau khi giá hồi về 65 , lá phi lên 234, vậy giờ là lúc hồi về 129
- giá đi lên mất 18 nến thì nếu hồi về mà tầm 18 nến rồi ko phá vỡ được cb 129 , vậy cb129 có tác dụng là điểm bật cho giá, vào mua tại cb 129
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.