ptsonpt

mua GBPAUD

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- hỗ trợ : mốc chikou mới nhất, cũng là mốc bật tăng cũ
- bắt đầu từ nến pin bar dài, kết thúc con sóng giảm :
. giá đi lên cb 65 hồi về 26
- sau khi hồi về 26, giá lên 129 hồi lại 65,
- sau khi giá hồi về 65 , lá phi lên 234, vậy giờ là lúc hồi về 129
- giá đi lên mất 18 nến thì nếu hồi về mà tầm 18 nến rồi ko phá vỡ được cb 129 , vậy cb129 có tác dụng là điểm bật cho giá, vào mua tại cb 129