khongro001

GBP AUD Thể hiện khá rỏ xu hướng xuống nhẹ trong khung 1h và 4h

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cánh bướm vừa xuất hiện trc đó làm giá giảm đột ngột tạo 2 cây nến 1 ngày khá lớn và có xu hướng chạm fibonancy 23.6 , nhận định cá nhân nếu giá có thể đi cao nhất là đến cản 1.82841 thì là giá tốt nhất để mua vào đi đúng xu hướng tăng của thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.