maivanhai

Price Action- phân tích xu hướng tuần tới.

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Kịch bản tuần tới của một số cặp tiền theo phương pháp Price Action. Các bạn tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.