vovantri

GBPAUD 29-11-2021

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đã hình một xu hướng tăng
Chọn điểm mua tốt khi giá quay về test vùng 1.85xx
Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.