FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Mẫu mô hình dơi, chờ hoàn thiện, chiến lược buy với 2 TF