FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Xu hướng hồi
Hình thành xu hướng tăng( hồi)

TP tại vùng kháng cự gần nhất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.