FOREXDIGI

GBP/AUD đã vào đà Tăng dài hạn

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Buy GBP/AUD tại mức giá hiện tại 1.84300
TP1: 50 pip
TP2: 100 pip
TP3: 150 pip

SL 50 pip
Chúc các bạn giao dịch thành công!