tranhoang2th

GBPAUD thời điểm buy ở H1 đã có.

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá chạm vào HT W, đóng nến W là cây spinning top
Ở chart D tuần trước có các nến tăng mạnh đóng cửa trên EMA10, hiện tại là cú hồi và thứ 6 tuần vừa rồi cũng là nến spinning top
Hôm nay thứ 2, giá phá vỡ đỉnh tạo đáy thấp nhất, Buy limit như hình.
TP an toàn như hình, còn xa hơn có thể là đỉnh củ, hoặc 2 vùng 38.2 và 50 của xu hướng giảm D trước đó.