KimNhatVN

GA nến tháng quét đuôi lên MA20

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Khung tháng đã tạo vùng demand -> khả năng bull trap

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.