Cafeforex123

Sell limit GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Tương tự Các dòng GBP đang có dấu hiệu giảm điều chỉnh
Sell limit GBPAUD tại demand zone H4 như hình. Sau khi cum nến Daily tạo fakey đi xuống
Có thể sell stop luôn đầu tuần tại nến inside bar H4 (Với khối lượng nho nhỏ). Chấp nhận rủi ro nếu giá false break đi lên; Nếu lên luôn thì hủy lệnh sell stop
Giao dịch được đóng thủ công: Thị trường chạy khá xấu; hủy lệnh nhé mọi người