Trinhvanhiep

GBPAUD nến ngày cho tuần sau. kết hợp MA10, MA20 với RSI ,

Giá xuống
FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD , xu hướng giảm thấy rõ khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước trên biểu đồ và trên RSI cũng cùng xu hướng với biểu đồ nến
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.