quachviet

Chúng ta có kèo bán ra trên khung 4h GBPAUD

CAPITALCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- một tín hiệu đâỏ chiều khá rõ rệt cho các nhà đầu tư
chúng ta tạm thời có 1 kèo 1/4 tội gì ae không vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.