dinhchien

GBPAUD - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mói

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Luôn stop loss để có cơ hội lần sau khi sai.
- Key: 50% cho tất cả giao dịch.