Leadership

LONG GBPAUD D1

Giá lên
Leadership Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
LONG GBPAUD - 1.8020

Nếu tới ngày 25/1 chưa chạm TP1, lập tức close toàn bộ lệnh. Bởi lẽ 1 tuần mà GBPAUD không chạy nổi 200 pips thì khả năng đảo chiều là rất cao.
Giao dịch đang hoạt động:
Cân nhắc cắt lệnh nhé các bạn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chạm TP2 nhé các bạn. Đầu tuần sau mình sẽ tiếp tục phân tích về GBPAUD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.