tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua với GBPCAD

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khung thời gian ngày.
Xu hướng giảm.
Key Level của xu hướng giảm tại 1.71000 đã bị phá vỡ.
Đợi giá hình thành retest và xác nhận xu hướng tăng thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.74000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.