VnRebates

GBPCAD

Giá lên
VnRebates Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Cấu trúc thị trường : M30, m15 đồng pha tăng
Giá đã tạo ra vùng thanh khoản mô hình 3 đáy.
Đợi giá quét thanh khoản quay về vùng Demand và canh mua lên
Bình luận:
hoàn thành Target

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.