OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang có 1 uptrend tốt trên khung tg d1 với dynamic support là ema 20. Plan là đợi giá pullback về ema 20 d1 nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều vào lệnh buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.