NguyenIval2804

GBPCAD

Giá lên
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
FX:GBPCAD

GBPCAD BUY MARKET

Mình Entry ngay sau khi đóng nến H1

Thông số lệnh:
Entry : 1.70185
SL : 1.69432
TP :1.71805

RR 1:2 , có thể TP xa hơn lệnh dài dư thời gian quản lí
Bình luận: 3h45 chiều ngày 22/10 mình đã cắt hòa vốn lệnh này nhé mọi người

lý do là giá đi sideway không được đẹp nên mình out, bỏ qua nó nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.