FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
FX:GBPCAD

GBPCAD BUY MARKET

Mình Entry ngay sau khi đóng nến H1

Thông số lệnh:
Entry : 1.70185
SL : 1.69432
TP :1.71805

RR 1:2 , có thể TP xa hơn lệnh dài dư thời gian quản lí
Bình luận: 3h45 chiều ngày 22/10 mình đã cắt hòa vốn lệnh này nhé mọi người

lý do là giá đi sideway không được đẹp nên mình out, bỏ qua nó nhé