Cowboyyy

GBPCAD - Sát sườn quá ta

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khá là ban căng
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công:
Cắt lỗ chủ động
-1R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.