Cowboyyy

GBPCAD - Sát sườn quá ta

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khá là ban căng
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công: Cắt lỗ chủ động
-1R