FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
xu hướng giảm áp lực từ phía trên khiến GBP mất giá so với CAD

Mở lệnh sell chốt lời và dừng lỗ như hình

Chúc may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.