DatTong

GBPCAD, continuous down !

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
H4:
- Trend: Downtrend
- Channel down
- Testing support daily
--> Waiting pullback--> Given signal--> Sell
Prior analysis
Bình luận: Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Take profit ~ 200pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.