ngobao1975

Kịch bản ngắn hạn GCAD từ 22/4

ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Hiện tại GCAD đang chạm trendline dưới của kênh giá tăng, đồng thời cũng là hỗ trợ 1.731-1.737. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ này và đóng nến dưới hỗ trợ thì khả năng sẽ giảm tiếp về vùng hỗ trợ 1.713-1.718. Trường hợp ko phá xuống hỗ trợ được thì sẽ pull back về test lại vùng kháng cự 1.744-1.748 và đường trendline giảm ngắn hạn. Ưu tiên chờ giá test về đường trendline giảm và bán xuống.
Bình luận:
Giá đã test về kháng cự 1.744-1.748 và sau đó quay về dưới đường trendline , tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ 1.713-1.718. Duy trì chiến lược sell.
Đã hủy lệnh:
Giá đã phá kênh giá giảm, hủy chiến lược sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.