ngobao1975

Kịch bản ngắn hạn GCAD từ 22/4

OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Hiện tại GCAD đang chạm trendline dưới của kênh giá tăng, đồng thời cũng là hỗ trợ 1.731-1.737. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ này và đóng nến dưới hỗ trợ thì khả năng sẽ giảm tiếp về vùng hỗ trợ 1.713-1.718. Trường hợp ko phá xuống hỗ trợ được thì sẽ pull back về test lại vùng kháng cự 1.744-1.748 và đường trendline giảm ngắn hạn. Ưu tiên chờ giá test về đường trendline giảm và bán xuống.
Bình luận: Giá đã test về kháng cự 1.744-1.748 và sau đó quay về dưới đường trendline , tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ 1.713-1.718. Duy trì chiến lược sell.
Đã hủy lệnh: Giá đã phá kênh giá giảm, hủy chiến lược sell.