Victor_Pham

GBP/CAD Cơ hội BUY tiềm năng

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khung thời gian

H1

Phương pháp phân tích

Sóng Elliott

Phân tích

GBP/CAD Sau khi thực hiện một sóng đẩy tăng giá ( sóng a viền tròn ) giá thực hiện một đợt thoái lui điều chỉnh, vì thế chúng ta có thể tham MUA sau đó 

Kế hoạch giao dịch

Mục tiêu của tôi là 1.7150, là phần mở rộng 100% của sóng a (xanh lam). Tôi có 2 điểm dừng khác nhau như được chỉ ra trên biểu đồ.

Những điều cần theo dõi

Sẽ cần phải thấy giá tăng một cách mạnh mẽ vì sóng c (xanh lam) phải là sóng động lực nếu số lượng sóng của tôi phân tích là chính xác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.