ngobao1975

Xu hướng GCAD từ 27/5

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GCAD đã chạm trendline tăng và phản ứng với vùng hỗ trợ. Đã xuất hiện PA tại cản. Vào lệnh BUY tại vùng giá hiện tại, TP/ SL như trên hình.
**********************************************Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo. Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin bạn có thể liên hệ với chúng tôi. **********************************************
Bình luận:
GCAD vẫn giữ chiến lược BUY như trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.