SonPriceAction

canh short GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang hình thành mô hình bear flag sau cú giảm mạnh tuần trước. Tiếp tục cnah sell trên h4 khi có các tín hiệu false break lên trên của cặp này