DatTong

GBPCAD, Sell

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
My view GBPCAD on H4
- Tendency: Strong downward
- Pullback : Weakning
--> Appear Pinbar--> Sell
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Profit ~ 50pip !
Bình luận:
Daily
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Hit stoploss entry!

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.