dinhchien

GBPCAD - Tín hiệu giảm H1 đã có.

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.