khoahuynh

GBPUSD - Mục tiêu 10R

OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Sau khi chạm Supply ở trên, GCAD rớt mạnh về demand bên dưới.
Canh mua tại demand H4 với mục tiêu 10R như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.