DvDfx27

CÂN NHẮC.

Giá lên
DvDfx27 Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Bình luận:
Liệu xu hướng sẽ còn tiếp tục?
Bình luận:
cập nhật lệnh 15/4/2019
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.