DatTong

GBPCAD, Tiếp tục giảm !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
H4:
- Downtrend
- Nằm trong channel giảm giá
- Giá đang test mức hỗ trợ ngày
--> Kỳ vọng giá hồi lại--> Có tín hiệu--> Bán ( Phá qua hỗ trợ)
Phân tích trước đó
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take profit ~ 200pip !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.