URIFX

GBPCAD: Bán tỷ lệ đẹp

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD có thể pullback hoặc đi 1 đoạn dài (như hình)
Bình luận:
Bình luận: