JonhFXsince2010

Kèo Sell GBP/CAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nến 4h đã đóng hẳn dưới fibo 0.382 và sẽ tiến về fibo 0.5 , sau một đợt tăng giá mạnh thì đây là lúc điều chỉnh giá xuống của GBP, khá hợp lý khi điều chỉnh về 0.5 fibo.

Lần trước mình đã cho kèo sell ở topic kia và các bạn theo thì coi như đã ăn được 300 - 400 bip .

các bạn nào chưa kịp vào thì đợi giá hồi về entry sell , SL và take profit như hình, tỷ kệ 1:3 , 2% rủi ro tài khoản.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.