FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nhận định
- Tổng quan ta thấy bắt đầu từ ngày 20/3/2018 đến thời điểm hiện tại xu hướng chủ đạo là xu hướng giảm
- Giá đang dao động trong mô hình kênh giá hướng xuống
- Hiện tại giá đang hướng đến cản Swing và vùng Fibonacci 50%
- Các chỉ số Stoch , CCI , RSI báo hiệu ở trạng thái quá bán
Kết luận
- Chờ một nến xác nhận có giá đóng cửa dưới vùng Fibonacci 50% (hay vùng cản Swing) - Vào lệnh sell. Take profit 1 = 1.67949, Take profit 2 = 1.64243. Stop loss trên cản Fibonacci 78.6%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.