OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Theo xu hướng hiện tại của h1.giá hôi vê đáy giảm trước đó và phản ứng mạnh.phá vỡ xu hướng tăng hồi của m15.ae có thể vao lệnh sell hiện tại với khối lượng vừa phải.và sell limit tại fibo vùng 0.5-61.8 của h1 giảm truoc do.tp theo fibo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.