TonyL0ng

GCAD đợi chờ thuận xu hướng

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nhìn vào cấu trúc giá rất rõ ràng GCAD đã có 1 pha phá cấu trúc tăng thành công, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi ở những khu vực quan trọng xuất hiện cấu trúc khung nhỏ để có thể bám đc xu hướng.
Dù khung lớn vẫn đang trong kênh giá tăng nhưng đường giá đang phản ứng rất khác đỉnh thấp hơn đáy thấp hơn k có lý do gì để mua lên ở khu vực này. Nếu trở lên vùng sell k có cấu trúc giảm chúng ta sẽ đón nhịp buy vẫn chưa muộn
Chúc ace giao dịch thuận lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.