OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
14 lượt xem
0
Mua tại vùng cầu khung 4h giá 1.70095
Cắt lỗ 1.69660
Chốt lời 1.70723