Shooter_Forex

Cặp tiền GBPCAD tuần 2 tháng 3 - Có nên buy hay sell???

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Hello anh/chị/em, tôi là Shooter_Forex

>>> Có Nên Sell?

Rep: Nên Sell khi thị trường tạo nên cấu trúc giãm và phá qua vùng Demand Zone cụ thể là phá qua vùng giá 1.72 thì tại đây chúng ta chờ tín hiếu sell xuống


>>> Có nên Buy?

Rep: Hiện cặp GC đang chạm vùng Demand Zone và đang phản ứng tại đây. Mọi người nên thận trọng canh buy tại vùng DZ này do nến W1 giãm rất mạnh. Nếu có tín hiệu nên buy ngắn hạn (50pip).

Ý kiến cá nhân: Shooter nghiên về thị trường giãm và đợi phá hẵng 1.72 rồi chờ tín hiệu chúng ta có thể sell xuống dài hạn.

Shooter_Forex
=== Kĩ thuật tôi đang sự dụng: Price Action & Supply Demand Zone
=== Quán lý vốn: 4%/tổng số vốn

Comment bên dưới để tôi giải đáp thắc mắc của bạn

Cảm ơn các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.