vothien

Gbpcad sell

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
H1 vẫn đang là xu hướng tăng.nhưng m15 vừa chuyển thành xu hướng giảm.và giá cũng vừa phá luôn xu hướng tăng hồi.ta có thể sell ngay xuống đỉnh cũ của h1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.