OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
15 lượt xem
0
Trước đó h4 và h1 đag tăng.giờ giá đã phá klv tăng của h1.và đag ở phía dưới đỉnh của h4.m15 đã tạo xu hướng giảm và hiện tại đag hình thành mô hình 2đỉnh.đợi giá break xuống khỏi vùng 1.3261 xác nhận mô hình 2đỉnh thì đợi giá retest để tối ưu tỷ lệ rr sl 1.3768và tp an toàn đến vùng 1.2730

Bình luận

giá chưa phá ma quay lại nên hủy kèo nhé mọi người
Phản hồi