dinhchien

GBPCAD - cơ hội mua giữ lâu

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- 3 tháng FORCE INDEX cao nhất .
- Phân kỳ dương chỉ báo Force Index .
- 3 lần được xác nhận tại sóng đối xứng II, IV, VI, VIII, X. Bây giờ là ở vùng sóng X.
Do đó, tôi dự đoán GBPCAD có một Uptrend lớn với các mục tiêu sóng Elliot .
Đừng để chết trước cổng thiên đường
Giao dịch được đóng thủ công:
GBP INDEX đã đạt sóng 5 và có tín hiệu giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.