dinhchien

GBPCAD - cơ hội mua giữ lâu

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- 3 tháng FORCE INDEX cao nhất .
- Phân kỳ dương chỉ báo Force Index .
- 3 lần được xác nhận tại sóng đối xứng II, IV, VI, VIII, X. Bây giờ là ở vùng sóng X.
Do đó, tôi dự đoán GBPCAD có một Uptrend lớn với các mục tiêu sóng Elliot .
Đừng để chết trước cổng thiên đường
Giao dịch được đóng thủ công: GBP INDEX đã đạt sóng 5 và có tín hiệu giảm