XuanTruong-xtm

Phân tích xu hướng của GBPCAD khung D1

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Phân tích xu hướng của acwpj GBPCAD khung D1