NguyenHuuHung

CƠ HỘI BÁN

Giá xuống
NguyenHuuHung Updated   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
H1 ĐÃ PHÁ VỠ TREND TĂNG.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.