DatTong

GBPCAD, Dự đoán xu hướng trên H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD , Dự đoán xu hướng trên H4.
Bình luận:
Profit 100pip. Moves stoploss to entry.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 140pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.