NTV-28

Nhận đinh GBPCAD

Giá xuống
NTV-28 Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang có dấu hiệu hình thành sóng chéo trong sóng C của sóng 4.
Bình luận:
Đóng lệnh Dừng lỗ (SML)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.