NTV-28

Nhận đinh GBPCAD

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang có dấu hiệu hình thành sóng chéo trong sóng C của sóng 4.
Bình luận: Đóng lệnh Dừng lỗ (SML)