Shooter_Forex

Cập nhật xu hướng tuần cặp GBPCAD tuần 3 tháng 3

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Hello anh/chị/em, tôi là Shooter_Forex

Trong tuần trước, tôi có phân tích và nghiên về thị trường sẽ giãm và có thể phá qua vùng Demand Zone

Vậy tuần này ta nên làm gì:
- Tiếp tục chờ thị trường phá thẳng vùng Demand Zone , tại đây thị trường phá qua vùng 1,735 và tạo đáy sâu hơn đáy trước ta có thể sell "dài hạn"
- Đây là 1 deal đạt tỉ lệ R:R rất cao
- Lưu ý: Các bạn phải chờ nó phá hẵng đáy và tạo đáy sâu hơn mới vào Sell nhè.
Shooter_Forex
=== Kĩ thuật tôi đang sự dụng: Price Action & Supply Demand Zone
=== Quán lý vốn: 4%/tổng số vốn

Comment bên dưới để tôi giải đáp thắc mắc của bạn

Cảm ơn các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.