kimochi307

nhật ký giao dịch ngày 22.12

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
nhật ký giao dịch ngày 22.12
các nội dung cần chú ý trong giao dịch ngày 22.12
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.