CngVitHong

đợi tín hiệu ở vùng kháng cự

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
chờ lên vùng trên rồi xét SELL