Cowboyyy

GBPCAD - Daily 11/4/2019

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Sell
Giao dịch đang hoạt động: Đang sell
Đóng lệnh: dừng lỗ