FSFI

GBPCAD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
- GBPCAD- khung ngày cho thấy thị trường đi ngang khoảng 22 ngày trong vùng hỗ trợ từ: 1.72000 đến vùng kháng cự 1.75000.
- GBPCAD- H4 tôi tìm kiếm 1 cơ hội bán ngắn hạn tại vùng kháng cự: 1.75000 (Con số tâm lý).
- Thị trường tạo ra đáy mới cao hơn đáy cũ, cũng là 1 điểm cần lưu ý về sự phá vỡ vùng kháng cự.
- Cá nhân tôi không phải là nhà giao dịch phá vỡ vì thế tôi vẫn tìm kiếm cơ hội giao dịch khi thị trường đi ngang.
- Là người ưa 1 chút mạo hiểm, tôi vào lệnh bằng mô hình Gartley.
- Nếu bạn là người thích an toàn, có thể chờ mô hình nến từ chối hay hãm đà như Pinbar, Áp Đảo, Doji... nằm trong vùng Zone.
--
- Entry: 1.74825.
- Stoploss: 1.75421.
- Target 1 dự kiến: 1.74167. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 1.73576. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu bạn là người mới. Hãy hiểu rằng chân D có thể hoàn thiện cao hơn vị trí dự kiến. Miễn sao nằm trong vùng Zone. Khi đó tôi sẽ kéo lại mức Fib hồi quy đoạn AD để căn chỉnh lại Target 1 và 2 theo mức Fib 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Gartley thất bại. Đóng lệnh dể giảm thua lỗ có thể là 1 lựa chọn tùy theo cách quản trị rủi ro của mỗi người.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.